تماس با ما


نوبنیاد


تهران - بالاتر از میدان نوبنیاد - تقاطع صنایع و لنگری - مجتمع آوابهتا - طبقه سوم - واحد ۳۰۲
تلفن : ۲۲۹۸۶۰۶۴ و ٢٢٧٧٣٦٨١
ایمیل : hashemi_sayyedmahdi@yahoo.comلواسان


لواسان، شمال میدان گلندوک، کوچه البرز، پلاک ١٢ ،طبقه دوم،واحد ٤
تلفن : ٢٦٥٥٢٥٨١ و ٨٢
ایمیل : hashemi_sayyedmahdi@yahoo.com